zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Akademicka"

lokal do wynajęcia

28.06.2016 Lokal do wynajęcia »

Walne Zgromadzenie

18.05.2016 Weź udział w walnym zgromadzeniu.pdf

Szanowni Państwo,

13.05.2016 W zakładce "Kalkulacje" został dodany Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania  nieruchomości ( gospodarki zasobami mieszkaniowymi) i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej "Akademicka". Dokument wraz załącznikami znajduje się w części zamkniętej, dostępnej dla mieszkańców.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

11.05.2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z członkostwa w RN - informacja znajduje się w zakładce Rada Nadzorcza, korespondencja w części dostępnej dla mieszkańców.

[ wszystkie aktualności ]